Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

18 maart 2020

Nog net vóór het Vlaams Parlement op slot ging voor fysieke, externe bezoekers (virtuele mag nog wel) was ik getuige van een heel interessante (misschien wel de beste tot nog toe van de reeks) vierde hoorzitting met die wat langere titel, maar die de facto draait rond het lerarentekort.

12 maart 2020

Naast de veelvuldige algemene communicatie over het coronavirus was er de voorbije dagen ook heel wat communicatie daarover in de onderwijswereld. De Vlaamse onderwijsoverheid was daarin erg actief.

12 maart 2020

Vóór de twee actuele onderwijsvragen van deze plenaire vergadering had het problematische Mechelse Dossinkazerneverhaal heel wat aandacht gekregen en dat was om meerdere redenen heel boeiend.

10 maart 2020

Vragensteller Elisabeth Meuleman had signalen opgevangen van Centra voor Leren en Werken (CLW’s) en CLB’s die hun bezorgdheid uitten dat sommige kwetsbare jongeren uit het duaal leren teruggeduwd dreigden te worden, omdat de organisatoren van NAFT bijkomende toegangsvoorwaarden oplegden of omdat er onvoldoende capaciteit was bij de NAFT’s.

10 maart 2020

Het Braille Productie Centrum (BPC) is een vzw die schoolboeken en cursussen toegankelijk maakt voor leerlingen en studenten met een visuele beperking. Vragensteller Elisabeth Meuleman beschreef omstandig de subsidie- (N.B. vanuit het beleidsdomein Cultuur) en personeelsgeschiedenis van die vzw.

10 maart 2020

Dit thema mét een communautaire dimensie, dat al enkele keren aan bod gekomen was en ook in de beleidsnota van minister Weyts opgenomen was

10 maart 2020

Jean-Jacques De Gucht putte duidelijk uit een federale, ethische actualiteit om het verband te leggen met de curricula van geneeskunde- en zorgopleidingen.

10 maart 2020

Kathleen Krekels had op 22 februari 2020 een artikel (voor abonnees) in Het Laatste Nieuws gelezen en vond dat het tijd was voor een opvolgingsvraag bij haar

10 maart 2020

Steve Vandenberghe en Jan Laeremans stelden een vraag om uitleg over de open brief van onze eigen directiecommissie secundair onderwijs van 19 februari 2020, die toen ook in onze nieuwsbrief gepubliceerd was.

10 maart 2020

Naast het lerarentekort, dat tot allerlei spanningen en problemen leidt, is er ook nog een specifiek probleem met schooldirecteurs die langdurig uitvallen wegens ziekte (cf. ook het verband tussen beide problemen). Drie vragenstellers over dit thema: Karolien Grosemans, Steve Vandenberghe en Jo Brouns.

Pagina's