Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

22 mei 2018

Ook deze vragen waren eigenlijk een voorafname op de gedachtewisseling over de Onderwijsspiegel 2018 met de onderwijsinspectie (en zonder de minister), die een week later gepland stond, maar inderdaad, een gedachtewisseling met instanties of personen x en y is één zaak, een vraag om uitleg aan de bevoegde minister een ander.

22 mei 2018

Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester had een aantal vragen bij het Vlor-advies van 13 maart 2018 over internationale mobiliteit van studenten met een functiebeperking.

22 mei 2018

Van muzische vorming naar lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs: onderwijscommissarissen Steve Vandenberghe en Kathleen Krekels hadden er vragen om uitleg over voor de minister. Beiden haalden hun mosterd in de recent al een paar keer vermelde rapporten: het CLB-jaarverslag en de Onderwijsspiegel 2018.

22 mei 2018

Onderwijscommissaris Paul Cordy gooide het over een totaal andere boeg dan de muzische vorming: een delicaat onderwerp overigens, met juridische maar ook menselijke dimensies.

22 mei 2018

Ondanks de op 24 mei 2018 geplande gedachtewisseling met de onderwijsinspectie over de Onderwijsspiegel 2018 waren er nu toch al twee vragen om uitleg over de vaststellingen daarin over de muzische vorming in basis- en secundair onderwijs.

22 mei 2018

Onderwijscommissaris Ann Brusseel putte uit diverse bronnen (o.a. een online enquête van de Gentse Arteveldehogeschool) om het over het thema “fake news” te hebben. Mediawijsheid is inderdaad een heel belangrijke competentie: dat was al zo in het verleden, lijkt mij, maar is door allerlei ontwikkelingen complexer en urgenter geworden.

17 mei 2018

Het actualiteitsdebat over het verpakkingsplan van minister Joke Schauvliege had heel wat tijd in beslag genomen. Maar liefst tot 17.08 u. Politiek zaten er aan dat dossier dan ook wel enkele haken en ogen. We hebben dus meer dan even moeten wachten op de actuele vragen.

14 mei 2018

Onderwijscommissaris Caroline Gennez maakte gebruik van recente cijfers die onderwijscommissaris Vera Celis via een schriftelijke vraag had opgevraagd.

09 mei 2018

Onderwijscommissaris Tine Soens kwam in principe op een goed moment met deze opvolgingsvraag, ware het niet dat een geplande vergadering met de VLUHR op 21 maart 2018 geannuleerd was en uitgesteld tot 9 mei 2018. Dus haar vraag kwam alsnog te vroeg.

09 mei 2018

Onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman had vragen bij een recent Vlor-advies over themazetting voor praktijkgericht onderzoek (advies op eigen initiatief van 22 maart 2018). Minister Crevits had blijkbaar maar een van de twee naar voor geschoven prioriteiten goedgekeurd, nl.

Pagina's