Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

06 oktober 2020

De laatste vraag om uitleg van deze commissievergadering ging over de zgn. Commissie-Brinckman. Op 17 juli 2020 was de samenstelling van die Commissie als Mededeling op de agenda van de Vlaamse regering gekomen. Loes Vandromme wist dat voor de geleding “leraren” in die Commissie 960 leraren gekandideerd hadden voor slechts 7 plaatsen. Wat was de stand van zaken nu?

06 oktober 2020

De voorlaatste vraag van deze commissievergadering betrof nogmaals corona, en wel een personeelsprobleem. Vragensteller Steve Vandenberghe had het over de situaties waarin allerlei leraren om diverse redenen uitvallen door de coronacrisis met een vervangingsprobleem als gevolg. Had de minister cijfers over de verschillende situaties?

06 oktober 2020

Deze vragen om uitleg gingen terug op een initiatief van de vorige onderwijsminister, Hilde Crevits, maar vonden nu hun aanleiding in de actuele zaak-Sanda Dia, waarvoor recent zelfs aandacht was op de Front Page van de The New York Times.

06 oktober 2020

Van het ICT-plan van minister Weyts naar het digitale (voor het eerst; en ook gedecentraliseerde) toelatingsexamen voor (tand)arts, met zelfs drie vragenstellers: Kristof Slagmulder, Brecht Warnez en Koen Daniëls, die samengevat, alle drie polsten naar de evaluatie van die toelatingsexamens en naar de toekomst ervan, ook tegen de achtergrond van de coronacrisis.

06 oktober 2020

Als tweede vraag van de vergadering nog maar eens over corona en digitaal onderwijs. Sinds de rentree op 21 augustus 2020 was het daarover en over het aangekondigde ICT-plan van minister Weyts al vaker gegaan, maar ook al vóór het zomerreces.

06 oktober 2020

’s Ochtends was er al de eedaflegging geweest van de nieuwe federale ministers en staatssecretarissen, nu viel de federale regeringsverklaring van de nieuwe premier Alexander De Croo in de Kamer (weliswaar in de plenaire zaal van het Europees Parlement in Brusse

29 september 2020

Voor een goed begrip, het voorwerp van deze gedachtewisseling was een document nog van de vorige minister van Onderwijs, Hilde Crevits. Dat dossier was inderdaad als zgn. “mededeling” op de agenda van de vorige Vlaamse regering (d.d.

Pagina's