Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

07 juli 2020

Laatste vraag van de vergadering: over een onderwerp dat vragensteller Hannelore Goeman al eerder ter sprake gebracht had, maar dat ze nu ook relateerde aan … de coronacrisis.

07 juli 2020

Was het toeval of niet dat deze vragen om uitleg nu gesteld werden: net op de dag dat minister Weyts ter zake goed nieuws kon melden en de zaak al een dag later afgeklopt kon worden op de Vlaamse regering? Hoe dan ook, het belangrijkste was dat er een regeling was.

07 juli 2020

Nog een infrastructurele vraag om uitleg met al een hele voorgeschiedenis, die ook wat aansloot bij de eerdere vraag van Jo Brouns deze vergadering, waarbij minister Weyts verwezen had naar zijn masterplan Scholenbouw 2.0. Vragensteller van dienst was Arnout Coel.

07 juli 2020

Deze vraag om uitleg van Jo Brouns zat in het vaarwater van de eerdere vraag van Chris Janssens, maar ging dan wel over een concreet inhoudelijk project, wat de preventie van gewelddadige radicalisering betrof, en niet over een vermeende procedurele wantoestand.

07 juli 2020

De derde vraag van de vergadering dan: over een belangrijk thema, waarover het ook al ging in de gedachtewisseling met de Onderwijsinspectie diezelfde ochtend (cf.

07 juli 2020

In tegenstelling tot de vraag over huursubsidies was er over dit duidelijk andere thema geen consensus tussen minister en vragensteller. Die laatste was Chris Janssens, die sporadisch een vraag om uitleg stelt in de Onderwijscommissie en het dan meestal wel heeft over een voor zijn fractie typisch onderwerp.

07 juli 2020

Vragensteller Jo Brouns verwees naar de vorige legislatuur en de huidige beleidsnota om, ook in het kader van de capaciteitsproblematiek in scholen, opnieuw aandacht te vragen voor het systeem van huursubsidies.

07 juli 2020

Externe sprekers waren nu: Lieven Viaene (inspecteur-generaal Vlaamse Onderwijsinspectie), Els Vermeire (coördinerend inspecteur Vlaamse Onderwijsinspectie), Bart Maes (coördinerend inspecteur Vlaamse Onderwijsinspectie), Bieke De Fraine (inspecteur Vlaamse Onderwijsinspectie) en Katja Petry (inspecteur Vlaamse Onderwijsinspectie).

01 juli 2020

Deze actuele vragen brachten wél nog een pittig nieuw ‘detail’ in het intussen al lange coronaverhaal. Smartschool, dat een quasimonopoliepositie (vooral voor het secundair onderwijs) in de markt innam, zou een serieuze prijsstijging aan de scholen aanrekenen. Minister Weyts had in de media al laten noteren dat hij met het bedrijf in gesprek zou gaan.

01 juli 2020

Na de actuele vraag over afstandsonderwijs en evaluatie van Jan Laeremans een week voordien, maar vooral na de vragen om uitleg van Elisabeth Meuleman en van Steve Vandenberghe in de onderwijscommissievergadering van 25 juni (allemaal coronagerelateerd), kregen we in deze plenaire vergadering nogmaals actuele coronavragen.

Pagina's