Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

03 juni 2020

In de plenaire vergadering van 20 mei was er al aandacht geweest voor de heropening van scholen en de “meest kwetsbare kinderen”, maar nu ging het om de nog meer kwetsbare kinderen dan die meest kwetsbare van toen. Er was inderdaad recent heel wat te doen in de media rond de situatie van de kinderen en leerlingen van het buitengewoon onderwijs.

02 juni 2020

Het vertrekpunt voor deze vraag om uitleg nam Loes Vandromme in Schooldirect van 19 mei. Toen werden gedetailleerd drie scenario’s voor de inschrijvingen voor het volgende schooljaar opgelijst tegen de achtergrond van de coronacrisis.

02 juni 2020

Koen Daniëls wees op een bizarre situatie in de sector van de gelijkwaardigverklaring van buitenlandse (academische) diploma’s met Vlaamse diploma’s.

02 juni 2020

Net vóór de indiening in het Vlaams Parlement van het ontwerp van Onderwijsdecreet XXX, waarin onder andere het belangrijke thema van deze vraag om uitleg aan bod komt, had Kathleen Krekels haar vraag ingediend. Door die volgorde in de tijd was de vraag ontvankelijk, anders niet. Het ging inderdaad om een al ouder (incl.

02 juni 2020

Twee nieuwkomers in het Vlaams Parlement deze legislatuur, Ann De Martelaer (met al eerder parlementaire ervaring in het verdere verleden) en Kristof Slagmulder (met ervaring als parlementair medewerker), gingen voort op een thema van vorige legislatuur: de vergoedi

02 juni 2020

Deze vraag om uitleg van Roosmarijn Beckers was in zekere mate een opvolgingsvraag bij haar vraag om uitleg over de onderwijskansen in Limburg in de commissievergadering van 6 februari 2020.

02 juni 2020

De bespreking van dit dossier was een rechtstreeks vervolg op (i) de plenaire vergadering van 6 mei, waarin het sp.a-voorstel van r

28 mei 2020

Eigenlijk kregen we hier deels een herhaling van een stuk van de vorige plenaire vergadering (20 mei), waarover je ook elders op deze pagina’s kunt lezen. Toen ging het namelijk over twee voorstellen van resolutie, ook over studenten hoger onderwijs. Maar nu viel er toch ook nog iets nieuws te rapen.

27 mei 2020

Het kernpunt bij deze geclusterde actuele onderwijsvragen, uitgezonderd de tweede vraag in het rijtje, was eigenlijk al aan bod gekomen bij de voorafgaande vragen aan minister Bart Somers.

Pagina's