Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

27 juni 2018

In het kader van de modernisering van het secundair onderwijs kon men hierover al in de krant lezen, overigens ook al in de loop van het decretale proces ter zake. Hoe zat dat precies met die diplomakwesties (N.B.

25 juni 2018

Hoewel ik niet beschik over de open brief van het Gentse Centrum Leren en Werken aan minister Crevits, leken de zorgen daarin al (deels) voor te komen in een eerdere open brief van de coördinatoren van de Centra voor Leren & Werken van het katholiek onderwijs (juni

25 juni 2018

In deze commissievergadering zaten best wel wat belangrijke thema’s waarover heel wat te zeggen viel, zo ook het thema van deze vragen om uitleg van onderwijscommissarissen Steve Vandenberghe en Elisabeth Meuleman: lerarenplatforms dus. Dat was een afspraak in cao XI naast een aantal andere maatregelen voor de beginnende leraar.

25 juni 2018

Deze vragen om uitleg van de onderwijscommissarissen Koen Daniëls en Jos De Meyer sloten eigenlijk naadloos aan bij de eerdere vraag van Tine Soens in deze commissievergadering.

25 juni 2018

Onderwijscommissaris Tine  Soens gebruikte de Voka-paper over hoger onderwijs van vorige maand voor een aantal vragen. Met name financiering en rationalisatie kregen daarin veel aandacht: een (nieuwe) verhoging van het inschrijvingsgeld en de zgn.

20 juni 2018

Deze actuele vraag van Vlaams Parlementslid Marius Meremans paste in de reeks van verwante actuele vragen die, gecoördineerd vanuit de Commissie voor Cultuur door leden van diverse fracties aan diverse ministers gesteld werden. Vandaag dus toch geen actuele vraag over de stand van zaken rond het Inschrijvingsdecreet…maar wel deze transversale aangelegenheid.

19 juni 2018

De commissievergadering eindigde met, zo mogelijk, een nóg interessantere vraag om uitleg van onderwijscommissaris Ann Brusseel.

19 juni 2018

In de loop van het gesprek bleek de vraag om uitleg van onderwijscommissaris Kathleen Krekels terug te gaan op één heel concrete casus uit de praktijk.

19 juni 2018

Land- en tuinbouw en het onderwijs daarin liggen onderwijscommissaris Jos De Meyer na aan het hart. Inzake uitrusting hadden zulke scholen heel wat noden, die zij onvoldoende konden betalen vanuit de reguliere werkingsmiddelen en voor bv. steun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds kwamen ze niet in aanmerking. Wat kon de minister doen?

19 juni 2018

Onderwijscommissaris Koen Daniëls had het na het lange pensioendebat over iets totaal anders.

Pagina's