Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

20 augustus 2018

Voor de laatste vraag om uitleg van het werkjaar 2017-2018 verwees onderwijscommissaris Jos De Meyer naar eerdere vragen van 11 januari 2018  en naar een recente onlinebevraging door de Christelijke OnderwijsCentrale

20 augustus 2018

Reistijden in het (collectieve) leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs konden en kunnen (te) lang uitvallen. Het huidige systeem kampt ook met andere problemen.

20 augustus 2018

Via de STEM-monitor wordt jaarlijks sinds 2010-2011 de voortgang van de instroom, doorstroom en uitstroom in de STEM-gerelateerde richtingen in het secundair en hoger onderwijs gemeten.

20 augustus 2018

Onderwijscommissaris Paul Cordy vroeg het wat generieker en onderwijscommissaris Tine Soens wat specifieker, maar het kwam tweemaal ongeveer op hetzelfde neer.

20 augustus 2018

Na onder andere de commissievergadering van 9 november 2017 en die van 26 april 2018 was dit opnieuw een belangrijke vraag om uitleg van onderwijscommissaris K

20 augustus 2018

Deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Koen Daniëls was politiek een stuk delicater dan de voorgaande vragen in deze commissievergadering. Eigenlijk ging het vooral om de vroegtijdige verspreiding van informatie en een regeling, i.c.

20 augustus 2018

Deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Vera Celis overlapte deels met een vraag van haar in de commissievergadering van 3 mei 2018.

27 juni 2018

In het kader van de modernisering van het secundair onderwijs kon men hierover al in de krant lezen, overigens ook al in de loop van het decretale proces ter zake. Hoe zat dat precies met die diplomakwesties (N.B.

25 juni 2018

Hoewel ik niet beschik over de open brief van het Gentse Centrum Leren en Werken aan minister Crevits, leken de zorgen daarin al (deels) voor te komen in een eerdere open brief van de coördinatoren van de Centra voor Leren & Werken van het katholiek onderwijs (juni

25 juni 2018

In deze commissievergadering zaten best wel wat belangrijke thema’s waarover heel wat te zeggen viel, zo ook het thema van deze vragen om uitleg van onderwijscommissarissen Steve Vandenberghe en Elisabeth Meuleman: lerarenplatforms dus. Dat was een afspraak in cao XI naast een aantal andere maatregelen voor de beginnende leraar.

Pagina's