Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

12 februari 2020

Door technische problemen met de video-uitzending was het vandaag wat moeilijk werken voor de actuele onderwijsvragen, met liefst vijf vragenstellers: Jo Brouns, Jan Laeremans, Hannelore Goeman, Elisabeth Meuleman en Koen Daniëls.

12 februari 2020

Roosmarijn Beckers vond de inspiratie  voor haar vraag om uitleg in een recent Belga-bericht, maar over het wetenschappelijk onderzoek in kwestie was ook al in de kranten geschreven op 9 juli 2018.

12 februari 2020

Met leercultuur en levenslang leren zaten we opnieuw bij een belangrijk personeelsthema. Twee vragenstellers nu: opnieuw Loes Vandromme en Annabel Tavernier.

12 februari 2020

Als introductie van haar vraag om uitleg vermeldde vragensteller Loes Vandromme enkele acties en initiatieven, waaronder ook een parlementaire hoorzitting van vorig jaar, dat een omstandig verslag opgeleverd had.

12 februari 2020

Niet voor het eerst ging het over het (toekomstige) lerarentekort, maar vragensteller Loes Vandromme hanteerde nu de specifieke invalshoek van de in aantal serieus toegenomen zijinstromers die via de VDAB aan een lerarenopleiding bezig waren.

12 februari 2020

Van een veel meer zakelijke aard was deze vraag om uitleg van Jo Brouns, maar het onderliggende capaciteitsprobleem blijft uiteraard ook een van de cruciale onderwijsdossiers. Huursubsidies waren daarbij een handig instrument. Brouns overliep kort de voorgeschiedenis en legde de link met de huidige beleidsnota Onderwijs.

12 februari 2020

Het ging inderdaad om een thema waarover al een heel mediadebat gevoerd was vooraf en ik voeg hier nog graag een vrije tribune (voor abonnees) toe van de vijf rectoren van de Vlaamse universiteiten nà de bewuste commissievergadering. Mét trouwens ook een terminologische toelichting die geen overbodige luxe is.

12 februari 2020

Bij deze eerste vraag van de vergadering een en al Limburgse parlementaire activiteit met tussenkomsten van alle fracties, op die van Open Vld na, maar die telt dan ook geen Limburgse onderwijscommissaris in haar rangen.

06 februari 2020

Hoewel de meeste aandacht weggelegd was voor het actualiteitsdebat over de doorlichting van het Agentschap Integratie en Inburgering, mét een niet onverwacht stevige politieke dimensie, en voor de nieuwe huurprijsberekening bij sociale woningen, hadden Kathleen Krekels en Loes Vandromme beide een soortgelijke actuele onderwijsvraag over het recent vrijgegeven evaluatierapport van de commissie-S

05 februari 2020

Het parlementaire verslag zelf is nog in voorbereiding, maar hierbij alvast een korte, persoonlijke impressie. Je kunt uiteraard ook al de video van de integrale vergadering bekijken.

Pagina's