Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

20 november 2018

Have a little faith in me (John Hiatts liedje uit 1987), verwijzend naar het “vertrouwen” van het Vlaamse Regeerakkoord: dat was de rode draad doorheen de antwoorden van minister Crevits op de talrijke vragen van de onderwijscommissarissen over de begroting, het programmadecreet en de beleidsbrief van de week voordien.

15 november 2018

De uitspraak van een rechter over een leerling met het downsyndroom, die na enkele jaren schoolgelopen te hebben op school x in diezelfde school op een bepaald moment geweigerd werd, was eerder al druk becommentarieerd in de kranten en nu voorwerp van drie vragen van drie onderwijscommissarissen: Elisabeth Meuleman, Kathleen Krekels en Kathleen Helsen.

15 november 2018

Eigenlijk was deze bespreking één grote herhaling van diverse elementen waarover het al meermaals ging: een belangrijk thema, dat wel, maar niets nieuws. Hoe zouden aspirant-studenten beter voorbereid worden op het hoger onderwijs, i.c. de universiteit, wilde onderwijscommissaris Tine Soens weten.

13 november 2018

Ten slotte volgde nog een laatste opvolgingsvraag van onderwijscommissaris Koen Daniëls.

13 november 2018

Nogmaals onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester, maar dan over iets totaal anders. Onderwijscommissaris Tine Soens had er ook al een vraag om uitleg over gesteld op 7 juni 2018.

12 november 2018

Een ‘populair’ thema bij Vlaams Parlementsleden.

12 november 2018

Vraag 2 van de ochtend kwam van onderwijscommissaris Kathleen Krekels: over de subsidiëring van projecten waarbij studenten hoger onderwijs aan huiswerkbegeleiding doen voor minder gefortuneerde leerlingen van het basis- en secundair onderwijs. Beide partijen winnen erbij. Inderdaad, een mooi initiatief.

12 november 2018

Deze week weliswaar interessante, maar zeker geen politiek heikele vragen om uitleg vooral vanuit de N-VA-fractie en één vraag vanuit de CD&V-fractie. Het aantal aanwezige onderwijscommissarissen was eerder mager te noemen.

08 november 2018

Onderwijscommissaris Kathleen Krekels ging voort op een recent rapport over hoogbegaafde leerlingen en wilde weten hoe minister Crevits dit thema mee zou opnemen in haar beleid.

07 november 2018

Niet onverwacht kwamen er twee actuele vragen in deze plenaire vergadering: een over het lerarentekort annex loopbaanpact en een over hoogbegaafde leerlingen.

Pagina's