Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

17 januari 2019

Het kan soms toch eigenaardig gaan met die actuele vragen in het Vlaams Parlement. Ik heb het eens nagekeken. Op 1 december 2018 had Vlaams Parlementslid Nadia Sminate een vraag om uitleg aan minister Crevits ingediend: over de waarschuwing door de Staatsveiligheid voor salafistisch huisonderwijs.

11 januari 2019

Het parlementaire verslag zelf is nog in voorbereiding, maar hierbij alvast een korte, persoonlijke impressie. Je kunt uiteraard ook al de video van de integrale vergadering bekijken.

10 januari 2019

Vlaams Parlementslid Nadia Sminate was bezorgd omdat ons land wordt verplicht om tientallen IS-moeders uit Syrië terug te halen. Met name over de gevolgen daarvan wilde ze enkele vragen stellen.

10 januari 2019

Je moet bij gelegenheid de term lerarentekort eens googelen. Belangrijk, alweer zeer zeker, maar dit gesprek vandaag in de plenaire vergadering bevatte, niet onverwacht, niets nieuws.

10 januari 2019

Doorgaans wil ik graag mild zijn, zeker aan het begin van alweer een nieuw jaar, en het is zeker niet uit luiheid of tijdgebrek, maar over de actuele vragen van deze week ga ik kort zijn.

13 december 2018

Onderwijscommissaris Jenne De Potter verwees naar de Europese onderwijstop van 25 januari 2018 en duidde het doel en de context ervan, ook met enkele cijfers. Er was nood aan een versterking van de Europese identiteit en ontwikkeling via onderwijs en cultuur, met een versteviging van het Erasmusprogramma als basis, zo bleek daar.

13 december 2018

Van een totaal andere aard dan de eerdere vragen in deze commissievergadering was deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Jos De Meyer. Hij verwees terug naar zijn vraag van 2 juli 2015 (cf.

13 december 2018

Drie vragenstellers over een aanslepend probleem (o.a. vooral de erg lange reistijden voor leerlingen buitengewoon onderwijs): onderwijscommissarissen Caroline Gennez, Jo De Ro en Ingeborg De Meulemeester.

13 december 2018

Duidelijke opvolgingsvragen bij de vraag van Koen Daniëls van 25 oktober 2018.

13 december 2018

Eén vragensteller, twee vragen om uitleg. Onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman verwees enerzijds naar de presentatie van het InnoVET-onderzoek in de Vlor-commissie (Vlaamse Onderwijsraad) Onderwijs-Arbeidsmarkt op 26 september 2018.

Pagina's