Project KIES

Project Professionalisering schoolleiders i.s.m. Departement Onderwijs & Vorming.

In het kalenderjaar 2019 geven we vorm aan het project KIES, een samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Departement Onderwijs en Vorming. Het project kwam er na onderzoek dat Geert Devos en collega’s uitvoerden naar stress en welbevinden bij leidinggevenden in het basis- en secundair onderwijs (SONO).

Wat?

KIES staat voor Knowledge, Integrity, Empowerment & Stability. Deze vier woorden vatten het opzet van de verschillende initiatieven van ons professionaliseringsproject samen. Met ons aanbod willen we een antwoord bieden op de hoge werkdruk, stress en (symptomen van) burn-out die onderwijsprofessionals met een leidinggevende functie ervaren.

Voor wie?

We willen het welbevinden van leidinggevenden en medewerkers uit het middenkader ondersteunen en versterken door groeps- en individuele coachmodules op maat te bieden en door proactief onderwijsprofessionals te oriënteren op het opnemen van verschillende vormen van leiderschap in onderwijs. Hieronder beschrijven we onze initiatieven, telkens voor basis- en secundair onderwijs.

De modules worden gebracht door Elodie Peirelinck en Wim Van Nieuwenhuize. Ze zijn projectmedewerker KIES, professionalisering schoolleiders bij de dienst Identiteit & kwaliteit.

Wat bieden we aan?