Op basis van actueel wetenschappelijke inzichten en op basis van de feedback uit gesprekken met onze schoolleiders en onze opleidingen voor leidinggevenden, geven wij momenteel vorm en inhoud aan de visie op gedeeld, dialogaal leiderschap.

Met het leiderschap in een katholieke dialoogschool zetten we samen de richting uit voor de kwaliteitsvolle schoolontwikkeling. We spreken het leiderschap aan dat aanwezig is bij de lerenden, de teams, de schoolleider zelf en het bestuur. Gedeeld leiderschap vraagt om een andere stijl dan “de baas” willen zijn.  Het eigenaarschap van leiding geven ligt veel meer gedeeld en gespreid in de school.

Daardoor komt het verbindend samenwerken centraal te staan zodat iedereen verantwoordelijkheid kan opnemen in het bereiken van een collectief resultaat.