Katholieke dialoogschool in de praktijk

15 januari 2018

Lees je de getuigenissen van twee deelnemers aan de bezinning voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode, in november 2017 met Christa Damen als begeleider. Geven ze je de smaak om ook zelf in een bezinningsbad te duiken? Inzet in het onderwijs en bezinning hebben elkaar immers nodig.

18 december 2017

Een katholieke dialoogschool wil uitdrukkelijk nadenken over haar katholieke identiteit en over de manier waarop zij die katholieke identiteit kan beleven. Zij kan dan ook niet om de vraag heen: wat met de eucharistie op onze school? (hoe) kunnen wij in het vieren van de eucharistie onze katholieke schoolidentiteit concreet gestalte geven?

06 september 2017

Pieter Delanoy (33) is een jonge priester-leraar in het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. Iedere zomer brengt hij door in Zuid-Afrika. De township Ocean View is zijn tweede thuis geworden. En de geboorteplaats van Boeta vzw.