Orde- en tuchtmaatregelen: Regelgeving

Omgaan met straffen en tuchtsancties. Welke rechten en plichten hebben de school en het kind? Wat neem je op in het schoolreglement?

  •