Opdracht

De Dienst Personeel behartigt alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en personeel. 

In de eerste plaats ondersteunt de Dienst Personeel de onderwijsinstellingen, hun directies en besturen op het vlak van de regelgeving betreffende hun personeel: zowel het gesubsidieerd als het contractueel personeel in de centra, internaten, hogescholen en scholen van alle onderwijsniveaus. Daarbij stimuleert de Dienst maximaal de aanwerving en het behoud van excellent onderwijspersoneel. De Dienst Personeel staat de instellingen ook bij in de uitwerking van een motiverend personeelsbeleid dat, binnen de contouren van de katholieke dialoogschool, het eigen pedagogisch project harmonieert met de belangen van de medewerkers.

In samenspraak met zijn achterban doet de Dienst ook aan visieontwikkeling over personeelsmateries en verdedigt hij die visie waar die materies aan bod komen. Daarbij vormen de privaatrechtelijke aard van de instellingen en hun katholiek karakter belangrijke uitgangspunten.

Concrete thema’s waarvoor de Dienst Personeel verantwoordelijk is: rechtspositie personeel, omkadering, syndicaal overleg, verloven, bekwaamheidsbewijzen, toepassing algemeen en arbeidsreglement, PC’s 225 en 152.