persbericht

Oktobertelling 2023: Technisch en beroepsonderwijs worden populairder

wo 4 oktober 2023
Katholiek Onderwijs Vlaanderen behoudt een stabiel leerlingenaantal. De leerlingencijfers volgen de evolutie van de geboortecijfers. 754.021 leerlingen startten het schooljaar op een katholieke school. Wat opvalt, is dat de technische en beroepsrichtingen populairder worden.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen behoudt een stabiel leerlingenaantal. De leerlingencijfers volgen de evolutie van de geboortecijfers. 754.021 leerlingen startten het schooljaar op een katholieke school. Wat opvalt, is dat de technische en beroepsrichtingen populairder worden.

”De maatschappij heeft nood aan technisch geschoolde profielen. Dat is ook de plaats waar veel jongeren hun gading vinden en hun talenten weten te ontplooien. Het is nog erg pril, maar deze signalen zijn hoopgevend”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Het is te onderzoeken of dit het resultaat is van meer doordachte studiekeuzes naar aanleiding van de modernisering van het secundair onderwijs.”

Technisch en beroepsonderwijs stijgen in aandeel

sla link op in klembord

Twee jaar geleden zagen we een daling in het aantal leerlingen in de tweede graad van de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit, het vroegere ASO. Technische en beroepsopleidingen werden populairder. Vandaag stellen we vast dat die trend aanhoudt in de derde graad. In totaal kiest 39,16% van de leerlingen voor een domeinoverschrijdende studierichting in het vijfde jaar. Vorig schooljaar kozen 43,47% van de leerlingen daarvoor.

Wetenschappen-Wiskunde (+1,36%) en Grieks-Wiskunde (+33,59%) winnen aan populariteit in het vijfde jaar, de studierichtingen Latijn maken de omgekeerde beweging.

Binnen de domeingebonden doorstroom, wat vroeger tot het TSO behoorde met de focus op verdere studies, zijn Welzijnswetenschappen, Bedrijfswetenschappen (ten nadele van Economie) en Biotechnologische & chemische STEM-wetenschappen de populairste studierichtingen.

In totaal kiezen 53% van de leerlingen voor een richting in de doorstroomfinaliteit, 20% voor een arbeidsmarktgerichte finaliteit en 27% voor een studierichting uit de dubbele finaliteit in de derde graad.

Demografische trends

sla link op in klembord

Zoals voorspeld ziet het basisonderwijs de effecten van een dalend geboortecijfer van 2012 tot en met 2020, een trend die het meest uitgesproken is in meer landelijke gebieden. In het secundair onderwijs blijven de leerlingenaantallen toenemen. In het eerste jaar van het secundair onderwijs groeit de B-stroom voor het derde jaar op rij. Opvallend: in het katholiek onderwijs neemt ook het aantal leerlingen in de A-stroom licht toe (0,50%) ondanks een dalende nataliteit in het geboortejaar 2011.

Het buitengewoon onderwijs stijgt, onafgebroken sinds september 2018. Zowel in het basis- als secundair onderwijs zien we een toename van het aantal leerlingen.

Opvallend, maar niet verrassend, is de daling in het aantal OKAN-leerlingen dit schooljaar (-14%). Vorig schooljaar werd gekenmerkt door de oorlog in Oekraïne. Een deel van deze leerlingen is terug naar Oekraïne, een deel stroomde in het regulier onderwijs in.