Leeftocht jaargang 34 (2018-2019)

Leeftocht is een maandelijkse publicatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor al wie in het onderwijs werkzaam is. Ze geeft je voeding voor je eigen vorming als onderwijsmens en als mens tout court, zodat je gesterkt bent om je leerlingen bij te staan op hun vormingsweg.

Leeftocht toont wegwijzers en geeft ‘proviand voor onderweg’.

Stap je mee?

De visie op vorming in de katholieke dialoogschool reikt zeven wegwijzers aan: gastvrijheid, uniciteit in verbondenheid, kwetsbaarheid, schoonheid en verbeelding, rechtvaardigheid, generositeit en duurzaamheid. Ze zitten diep verankerd in de christelijke traditie.

Er is ruimte om ze aan te vullen vanuit het eigen opvoedingsproject. Welke zijn de wegwijzers voor jullie school?

Dialoog, wijsheid en veerkracht zijn de extra wegwijzers die Leeftocht voorstelt. Zo komt Leeftocht voor zijn 10 nummers tot een wegwijzer voor elke schoolmaand en verkent die een na een, met Jezus van Nazareth als voorbeeldfiguur en in dialoog met andere levensbeschouwingen.

Leeftocht gaat dit schooljaar op stap. Trek elke maand een ander paar schoenen aan om samen op pad te gaan. Stap je mee?

Leeftocht stelt zich voor

Deze folder is een handig instrument om snel vertrouwd te geraken met Leeftocht en de huidige jaargang. Hij geeft ook kansen om er anderen voor warm te maken.

Een Leeftochtjaargang bevat

 • Een jaarthema dat elke school kan inspireren,
 • een begeleidende jaaraffiche voor de hele school en een diamontage bij de jaargang,
 • een startnummer dat het jaarthema toelicht,
 • 10 nummers per schooljaar, een voor elke schoolmaand, waarin het jaarthema wordt uitgediept in evenveel deelthema's,
 • een digitale affiche op maat van kinderen
 • een speciaal aanbod voor advent en vasten.

Elk Leeftochtnummer bevat

 • een kunstwerk van Koen Lemmens op de cover,
 • een beschouwing rond het deelthema van de maand, uitgewerkt in diverse bijdragen die de (onderwijs)mens aanspreken op de spirit van zijn bewogen bezig zijn, in zijn persoonlijk leven en in zijn professionele engagementen,
 • een inspirerend denkspoor uit de Bijbel en de katholieke geloofstraditie,
 • een afscheurbare bladwijzer met een bezinning of een gebed,
 • een cursiefje van Iesja en een cartoon van Ides,
 • een extra aanbod via hyperlinks in het digitale nummer naar nog meer inspiratie.

Leeftocht voor leerlingen in kleuter- en lager onderwijs

Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat een samenwerking aan met de geloofstijdschriften Naomi, Simon en Samuel van Uitgeverij Averbode om het jaarthema en de bijbehorende maandthema’s tot bij de leerlingen te brengen in het kleuter- en lager onderwijs. Lees meer.

Redactie

De redactie bestaat uit: Daniel De Coen, Christa Damen, Peter Deltour, Rik Depré, Leen Dillen, Andreas Janssens, Francis Loyens, Carl Snoecx, Bellinda Staelens, Sabrina Stragier, Vera Vastesaeger, Mia Verbanck, Bart Willemen, Isabel Bourgeois (cursiefjes), Ides Callebaut (cartoons), Anna De Backer (logistiek), Danielle Droog (vormgeving en logistiek) en Koen Lemmens (kunstwerken).