Zoom-meetings voor besturen vanaf volgende week

03 juni 2020

Zoals vorige week reeds aangekondigd, richten we ons, met het ongewone einde van een bewogen schooljaar in zicht, heel specifiek tot onze besturen met een uitnodiging voor een diocesane Zoom-meeting.

In onderling overleg hebben de bisschoppelijk gedelegeerden en de ankerfiguren voor besturenwerking besloten om in elke regio een video-overleg ‘vanuit uw kot’ te organiseren met twee actuele agendapunten:

  • Het einde van het huidige schooljaar en de heropstart van het volgende schooljaar, in coronatijden
  • Het kerntakendebat van Katholiek Onderwijs Vlaanderen door de bril van de schoolbestuurder

De Zoom-sessies vinden plaats op de onderstaande momenten, telkens vanaf 19 uur. Je vindt na de regio en de datum de juiste Zoom-link en bijhorend wachtwoord.

Voor het eerste agendapunt organiseren wij een eenvoudige online bevraging, waaraan je gemakkelijk kunt deelnemen via de link onder jouw regio:

Alvast hartelijk dank voor je deelname aan deze bevraging.

Wij leggen je vragen dan voor aan directeur-generaal Lieven Boeve, die deelneemt aan het overleg. De directeur-generaal zal aansluitend zorgen voor de inhoudelijke insteek bij het tweede agendapunt (kerntakendebat), waarna je zowel live als via de chat de gelegenheid krijgt om vragen te stellen. 

Wij kijken uit naar je inhoudelijke inbreng in een zinvolle ontmoeting.