Zomerscholen: stand van zaken

16 juni 2020

In de persmededeling van de ministers van Onderwijs en Binnenlands bestuur lezen we dat 144 organisaties zich in de eerste ronde van de projectoproep Zomerscholen hebben aangemeld. Van onze leden hebben 30 scholen zelf een aanvraag ingediend. Daarnaast dienden veel lokale besturen een aanvraag in waarin ook katholieke scholen betrokken zijn.

In onze nieuwsbrief van 15 mei formuleerden we onze bedenkingen bij de timing van de communicatie over de zomerscholen en kaartten we de planlast voor de directies aan. De strakke deadline van 5 juni zette heel wat mensen onder nog meer druk en was ook een reden voor veel directies om niet op de oproep in te gaan. Niet alle scholen herkennen zich in de projectdoelstellingen. Een aantal van hen organiseert al jaren met andere partners zomerscholen en zomerkampen en zullen dat ook blijven doen. Zij zetten hun initiatieven voort, maar doen dat zonder de nieuwe subsidie en zonder de dossierlast.

De persmededeling gaat over het aantal aanvragen en niet over het aantal goedgekeurde aanvragen en dat zorgde voor verwarring bij de scholen. Duizenden leerlingen zullen inderdaad een zomerklas kunnen volgen, maar de directeurs weten nog niet of ze al dan niet kunnen starten. Het Departement Onderwijs zal zo snel mogelijk laten weten (in elk geval voor eind juni) welke zomerscholen geselecteerd zijn.

Er is nu een tweede aanvraagronde die loopt tot en met 7 juli. Diende je school in de eerste ronde (met deadline 5 juni 2020) al een aanvraag in en is je aanvraag geselecteerd, dan kan je in de tweede ronde een uitbreiding van je zomerschool vragen. Andere aanpassingen zijn niet mogelijk. Diende je in de eerste ronde (met deadline 5 juni 2020) al een aanvraag in, maar is je project niét geselecteerd, dan kun je een nieuwe aanvraag indienen.

Het is jammer dat je op dit moment (15 juni) niet weet of je zomerschool geselecteerd is. Hoe men na 7 juli nog in communicatie kan gaan met leerlingen en ouders is voor vele van onze leden een groot vraagteken.

Voor meer informatie kun je terecht op de website.

Scholen die kiezen om zomerscholen te organiseren, vinden op de website ondersteuning in de vorm van:

  • een ondersteuningsgids voor een subsidieaanvraag
  • een inspiratiedocument (intake, portfolio, inhoudelijke invulling…) Zomerscholen, zomerse speelse scholen
  • een sjabloon van een zomerschoolreglement
  • een visietekst
  • contactgegevens van de begeleiders die je kunnen informeren

Specifieke ondersteuningsvragen mag je steeds richten aan zomerscholen [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.