Zin in leren! Zin in leven! Afspraken met onderwijsinspectie in verband met de implementatie

21 januari 2016

Op vraag van onze scholen herhalen we graag de afspraken die we met de onderwijsinspectie maakten in verband met de implementatie van het leerplanconcept voor het basisonderwijs 'Zin in leren! Zin in leven!'.