Zill-spiratiedagen: zin in Frans!

18 juni 2018

Uit de peilingsproef Frans, die vorig jaar bij een tweeduizendtal zesdeklassers werd afgenomen, blijkt dat een aantal resultaten voor begrijpend lezen en vormcorrectheid bij spreken voor verbetering vatbaar is. Voor leraren die zich willen verdiepen in de didactische aanpak van de verschillende vaardigheden, biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de Zill-spiratiedagen aan. Zin in leren! Zin in leven! wil sterk inzetten op de taalontwikkeling Frans van leerlingen in de basisschool.

Tijdens vier nascholingssessies, verspreid over twee dagen, maak je kennis met wat de ontwikkeling van de verschillende vaardigheden inhoudt. We verkennen de talige grondhouding, mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid Frans grondig. Daarbij besteden we tijdens de vier sessies bijzondere aandacht aan de didactische aanpak van goed taalvaardigheidsonderwijs. Ook voor taalonderwijs Frans willen we de lat hoog leggen! Meer informatie vind je op nascholingspagina ‘Zill-spiratiedagen: Zin in Frans!’.