Wijzigingen in verlofstelsels: stand van zaken

01 maart 2016

In de Nieuwsbrief nr. 27 hebben wij reeds aangegeven dat er volgend schooljaar wijzigingen te verwachten zijn aan de loopbaanonderbreking. Ondertussen hebben we zekerheid verkregen dat de stelsels van gewone loopbaanonderbreking (ook de GLBO 50+/55+) voor de allerlaatste maal kunnen ingaan op 1 september 2016. Ook de personeelsleden die reeds gebruik maken van een eindeloopbaanstelsel GLBO 50+/55+ en het gekozen volume willen wijzigen, krijgen daartoe een laatste kans op 1 september 2016. Het is niet uitgesloten dat wanneer ze dat eindeloopbaanstelsel zouden opschorten voor een thematische loopbaanonderbreking, ze daarna zelfs nooit meer terug kunnen instappen in de GLBO 50+/55+.

Na 1 september 2016 zullen enkel nog de thematische loopbaanonderbrekingen kunnen worden genomen: ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatieve zorgen. Daarnaast komt er vanaf 2 september 2016 een nieuw gefinancierd stelsel: het Vlaams zorgkrediet. Dit systeem is complementair aan de reeds bestaande thematische verloven. Het is bedoeld om een opleiding te volgen of om te zorgen voor een jong kind, een gehandicapt kind of een ziek familielid. De maximumduur is niet meer gekoppeld aan de persoon die men bijstaat, maar aan het personeelslid zelf (berekend over zijn volledige loopbaan). Heel wat moet nog duidelijk worden: de meeste modaliteiten moeten nog worden vastgelegd door de overheid. Daarom adviseren we dat de schoolbesturen enige flexibiliteit aan de dag leggen bij de komende verlofaanvragen, bv. door de uiterste aanvraagdatum uit te stellen tot wanneer er voldoende duidelijkheid is. Verkeerde keuzes worden hierdoor misschien vermeden.