Wijzigingen in verlofstelsels: nog steeds geen duidelijkheid

14 april 2016

In Nieuwsbrief nr. 31 van 3 maart 2016 meldden we dat er voor volgend schooljaar wijzigingen op stapel staan in de stelsels van loopbaanonderbreking. De bedoeling van de overheid is dat een gewone loopbaanonderbreking (ook de GLBO 50+/55+) voor de laatste keer kan ingaan op 1 september 2016. Ook de personeelsleden die nu al een GLBO 50+/55+ genieten en het volume ervan willen wijzigen, kunnen dat enkel nog op 1 september 2016. Het is niet uitgesloten dat ze zelfs nooit meer terug kunnen instappen in de GLBO 50+/55+ indien ze dat eindeloopbaanstelsel zouden opschorten voor een thematische loopbaanonderbreking.

Na 1 september 2016 zullen dan enkel nog de thematische loopbaanonderbrekingen genomen kunnen worden: ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatieve zorgen. Daarnaast wordt er vanaf 2 september 2016 een nieuw stelsel gefinancierd: het Vlaams zorgkrediet. Dit is bedoeld om een opleiding te volgen of om te zorgen voor een jong kind, een gehandicapt kind of een ziek familielid, of om palliatieve zorgen te verlenen. De maximumduur wordt niet gekoppeld aan de persoon die men bijstaat, maar aan het personeelslid zelf (d.w.z. berekend over zijn volledige loopbaan).

De overheid moet de meeste modaliteiten van deze wijzigingen nog vastleggen na onderhandelingen met de sociale partners. Maar zelfs vandaag 14 april is er nog steeds geen duidelijkheid. Daarom adviseren we de schoolbesturen om enige flexibiliteit aan de dag te leggen bij de komende verlofaanvragen, bv. door de uiterste aanvraagdatum uit te stellen tot er uitsluitsel is. Zodra we meer informatie hebben, brengen we je daarvan op de hoogte. In de andere verlofstelsels (AVP, VVP, TBSPA) verwachten we geen wijzigingen tegen het volgende schooljaar.