Wijzigingen aan het model van centrumreglement dbso

17 juni 2020

We hebben dit schooljaar te maken met een aantal late wijzigingen aan het model van centrumreglement dbso. Het ontwerp van onderwijsdecreet XXX wijzigde immers nog op een aantal punten:

  • In het schooljaar 2020-2021 rust er nog geen verplichting op het cdo om bij een niet-invulling van de component werkplekleren de opleiding van de jongere altijd volledig te organiseren via onderwijs bij het centrum voor deeltijds onderwijs.
  • Art. 7 van het decreet leren en werken dat stelt dat een naadloos flexibel traject┬áde component leren/werkplekleren vervangt, wordt pas op 1 september 2021 opgeheven.

We hebben het model van centrumreglement dbso daaraan verder aangepast. Je vindt het nieuwe model terug op de pagina School- en centrumreglement (so).