Wijziging Dimona stagiairs

11 december 2019

Vanaf 1 januari 2020 is - door gewijzigde regelgeving voor arbeidsongevallen - de onderwijsinstelling (secundaire school, hogeschool, centrum voor deeltijds onderwijs en centrum voor volwassenenonderwijs) verplicht om een Dimona uit te voeren voor elke stagiair (leerling, student, cursist) die bij haar is ingeschreven. De duur van de stage is daarbij van geen belang.

Die verplichting geldt ook voor de dan lopende stageovereenkomsten.

Het gaat daarbij om:

  • een klassieke (leerlingen-/cursisten-/studenten-)stageovereenkomst (individueel of in groep alsook in de aanloopfase);
  • een verkennende leerlingenstage (voorafgaand aan een mogelijke instap in duaal leren);
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding.

Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is het elektronische bericht waarmee de werkgever iedere indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ.

Het gaat hier om een beperkte aangifte die enkel de volgende gegevens bevat:

  • de identificatiegegevens van de stagiair (rijksregisternummer);
  • de identificatiegegevens van de instelling (KBO-nummer);
  • een aanduiding of het om een arbeider of een bediende gaat (werknemerskengetal 848/849);
  • de periode waarbinnen de stage-activiteiten worden uitgeoefend (dus niet exacte begin- en einddatum maar wel bv. school- of academiejaar);
  • een specifieke code om de stagiairs te onderscheiden van gewone werknemers (Dimona type ‘STG’);
  • het vergoedingsstelsel voor arbeidsongevallen: het gaat steeds om het vergoedbaarheidstype (F2).

De onderwijsinstelling kan de Dimona zelf uitvoeren of een beroep doen op haar sociaal secretariaat. Als ze een beroep doet op haar sociaal secretariaat kan dat eventueel gepaard gaan met een bijkomende kost.

Meer informatie over Dimona vind je in de omzendbrieven SO/2015/01 en SO/2016/01. Die informatie is ook relevant voor de centra voor deeltijds onderwijs, de centra voor volwassenenonderwijs en de hogescholen.

Ook wordt vanaf 1 januari 2020 de dekking van de arbeidsongevallenverzekering die de onderwijsinstelling voor haar stagiairs afsluit, wat ruimer. Niet alleen de stageactiviteiten bij de stagegever zijn gedekt, maar ook het traject van en naar de stageplaats. 

Meer informatie over de gewijzigde regelgeving vind je onderaan op de webpagina van Fedris.

Door de Dimona voor stagiairs door de scholen te laten uitvoeren, zorgt de overheid voor extra planlast en eventueel ook voor een bijkomende kost. Katholiek Onderwijs Vlaanderen betreurt dat en kaart dat dan ook aan bij de verantwoordelijke overheden.