Wel middelen voor zomerscholen, nog steeds niet voor de corona-aanpak

15 mei 2020

Gisteren kondigde de minister aan dat elf miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de organisatie van zomerscholen. We hebben veel reacties met gemengde gevoelens ontvangen, zowel positieve als negatieve.

Enerzijds zijn we uiteraard tevreden dat scholen die initiatieven willen nemen, zullen kunnen beschikken over middelen om die te financieren. Werkbaar wordt het echter alleen als ze ook zullen kunnen rekenen op de ondersteuning van vrijwilligers (zoals gepensioneerd onderwijspersoneel, monitoren,…), andere lokale organisaties (bv. uit het jeugdwerk) en lokale besturen. We nemen contact op met de scholengemeenschappen om de coördinatie te ondersteunen en scholen kunnen ook terecht bij de pedagogische begeleiding met vragen over organisatie en pedagogische aanpak. We bezorgen meer informatie in de komende nieuwsbrieven.

Anderzijds doet de timing van deze communicatie, en van de projectoproep zelf, bij veel directeurs de wenkbrauwen fronsen. Schoolteams doen vandaag immense inspanningen om de heropstart van de lessen in goede banen te leiden, terwijl het afstandsleren doorloopt en de vraag naar opvang toeneemt. Ze breken zich tegelijk al het hoofd over de start van het nieuwe schooljaar. Veel ruimte om nu ook over zomerscholen na te denken is er niet. Hopelijk kunnen scholen die willen intekenen op dit initiatief rekenen op een lichte procedure zonder bijkomende planlast.

Bovendien is er, na herhaaldelijk aandringen, nog steeds geen duidelijkheid over de vergoeding van de aanzienlijke kosten die onze scholen doen om de heropstart van de lessen veilig te laten verlopen, met de inzet van extra poetspersoneel, personeel voor kinderopvang, het voorzien van voldoende hygiënisch materiaal als mondmaskers en handgels, bijkomende sanitaire installaties… ook wat dat betreft blijven we aandringen op een snel en transparant antwoord.