Wel of geen quarantaine voor leerlingen die in België school lopen, maar in een ander land wonen?

13 januari 2021

Bij de heropstart na de kerstvakantie was er jammer genoeg onduidelijkheid over de al dan niet verplichte quarantaine en testing voor leerlingen, studenten of cursisten die bijvoorbeeld in Frankrijk of Nederland wonen, maar les volgen of op internaat zitten in België. Die onzekerheid werd veroorzaakt door het verschil in regelgeving tussen de verschillende beleidsdomeinen.

Sommige internaten namen het zekere voor het onzekere en lieten geen internen uit de buurlanden toe. Op andere internaten waren de internen wel welkom, maar mochten ze niet naar school…. Verwarring alom dus. Na één week, op zondag 10 januari, kwam dan via Schooldirect het verlossende bericht: ‘leerlingen (en personeelsleden) die in het buitenland wonen en zich regelmatig verplaatsen moeten niet bij elke grensovergang in quarantaine en moeten zich niet telkens opnieuw laten testen als ze naar ons land komen of naar hun land terugkeren’. De interministeriële conferentie Volksgezondheid heeft dat zo beslist. Meer concreet gaat het bijvoorbeeld over:

  • leerlingen en cursisten die dagelijks de grens oversteken om in een school in België les te volgen;
  • schipperskinderen die in het weekend naar hun ouders over de grens gaan;
  • leerlingen waarvan één ouder in het buitenland woont;
  • buitenlandse leerlingen die in België op internaat zitten en tijdens het weekend naar huis gaan;

Het spreekt voor zich dat de leerlingen en cursisten zowel in België als in het andere land de veiligheidsmaatregelen strikt naleven. Net zoals alle andere leerlingen, laten ze zich bij symptomen testen én gaan ze in quarantaine in afwachting van de resultaten.

Voor studenten die zich slechts uitzonderlijk verplaatsen, geldt die soepelere regeling niet! Buitenlandse studenten die in België op kot zitten en slechts heel af en toe naar hun thuisland terugkeren, moeten wél de gewone regels in verband met quarantaine en testen volgen. Zij keren dan ook best op tijd terug zodat de quarantaineperiode voorbij is voor de examens starten. Als dat onmogelijk is, wordt ‘examen afleggen’ gezien als een toegelaten essentiële verplaatsing op voorwaarde dat de student de periode ervoor én erna in quarantaine doorbrengt.