Week van de lentekriebels 2016

19 januari 2016

Van 15 tot 19 februari is het de Week van de lentekriebels. In die week roepen Sensoa en partners op om meer aandacht te besteden aan relationele en seksuele vorming aan kinderen en jongeren. Dit jaar staat de week in het teken van schoonheidsidealen.

Het is een thema waarmee aan de slag kan worden gegaan over graden en vakken heen en dat aansluiting vindt bij de leerplannen en de vakoverschrijdende eindtermen. Het past binnen de visie en missie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Wil je een RSV-beleid uitstippelen of bijsturen dan kan de visietekst Relationele en Seksuele Vorming van Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarbij een leidraad zijn. Onze schoolbegeleiders kunnen je daarbij ondersteunen.