Wat te doen bij (vermoeden van) besmetting?

03 juni 2020

Stel dat een leerling of personeelslid van je school zich plots ziek voelt en mogelijke symptomen van Corona of COVID-19 vertoont. We denken dan aan koorts (meer dan 37,5 °C), hoest, kortademigheid, keelpijn, pijn op de borst, plots geur- en smaakverlies … Welke stappen moet je dan als school zetten? Wie moet je verwittigen? Welke rol neemt de CLB-arts op?

Voor een antwoord op die vragen verwijzen we je naar onze website Wat bij (vermoeden van) besmetting?. De procedure werd heel recent verder verfijnd in overleg met het Vrij CLB Netwerk. Verder vind je er ook voorbeelden van communicatie die je kunt gebruiken in de periode tussen het verschijnen van de symptomen en de eventuele bevestiging van de besmetting. Zorg er zeker voor dat de CLB-arts en je school mekaar kunnen contacteren ook buiten de school- en kantooruren. Wissel tijdig de nodige contactgegevens uit.