De verzekering voor de opvang tijdens de paasvakantie

02 april 2020

De schoolpolis voorziet normaal gezien dekking voor personeelsleden volgens de polisvoorwaarden voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Leerlingen krijgen dekking voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. De verzekeringsmaatschappijen betrokken bij de raamovereenkomst schoolpolis van Katholiek Onderwijs Vlaanderen via DOKO hebben hun standpunt meegedeeld over deze dekking tijdens de paasvakantie.

De organisatie van de opvang tijdens de paasvakantie gaat uit van het lokaal bestuur. Hierdoor zal er geen dekking burgerlijke aansprakelijkheid of rechtsbijstand zijn door de verzekeraar, ook al gaat de opvang door in een school met een DOKO-polis. We raden daarom aan om goed na te gaan bij het lokaal bestuur of de nodige verzekeringen voor alle vrijwillige onderwijspersoneelsleden en kinderen worden afgesloten. 

Ook scholen die geen DOKO-polis hebben, raden we aan om met hun verzekeraar en het lokaal bestuur hierover  af te stemmen.

Voor gesubsidieerde onderwijspersoneelsleden die als vrijwilliger, binnen de context van de gemeentelijke regie en de lokaal gemaakte afspraken mee de vakantieopvang verzorgen, blijft de arbeidsongevallenregeling van het onderwijs wel gelden. Dit geldt ongeacht of die opvang op school of op een andere locatie plaatsvindt.