Wat betekenen de coronamaatregelen voor onze professionaliseringsinitiatieven en de ondersteuning door (pedagogisch) begeleiders?

26 augustus 2020

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft voor het schooljaar 2020-2021 een uitgebreid professionaliseringsaanbod uitgewerkt. In Vlaanderen start het volledige onderwijs (gewoon en buitengewoon kleuter-, lager, voltijds en deeltijds secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs) volgende week in pandemiefase geel met grote waakzaamheid. Wellicht vraag je je af welke gevolgen dat heeft voor de aanwezigheid van (pedagogisch) begeleiders bij jou op school en de aangekondigde professionaliseringsinitiatieven?

Afspraken voor de realisatie van onze professionaliseringsinitiatieven (begeleiding, nascholing en vorming)

Alle begeleidingsinitiatieven, nascholingen en vormingen gaan in het schooljaar 2020-2021 door zoals eerder aangekondigd:

  • Alle teamgerichte initiatieven in scholen gaan in principe door, mits de veiligheid gegarandeerd is. Als (pedagogisch) begeleider/nascholer zijn wij immers essentiële derden.
  • De professionaliseringsinitiatieven die uit gemengde groepen bestaan - individuele deelnemers, initiatieven met verschillende kernteams … - gaan door, mits de veiligheid gegarandeerd is.

Hoe pakken we dat concreet aan?

Alle begeleidingsinitiatieven, nascholingen en vormingen gaan in het schooljaar 2020-2021 door zoals aangekondigd (fysiek, online of een combinatie van beide). Het spreekt voor zich dat we er alles aan doen om de fysieke bijeenkomsten zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Bovendien hebben we voor alle initiatieven specifieke aandacht voor het verkennen en ontwikkelen van blended trajecten. We gaan via blended professionaliseren voor een doordachte en goed op elkaar afgestemde mix van online professionaliseren met professionaliseren via contactmomenten. Onderwijsprofessionals gaan daarbij actief aan de slag voor het verwerken van doelen, zowel individueel, in interactie met elkaar als in interactie met de (pedagogisch) begeleiders of nascholers.