Warme oproep om de leerlingenenquête van het kinderrechtencommissariaat te verspreiden

11 mei 2020

Het Kinderrechtencommissariaat wil graag meer aandacht voor de stem van kinderen en jongeren in het debat over de coronamaatregelen en de exit-strategie. Dat kan vooral door die doelgroep zelf aan het woord te laten. Daarom organiseren het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten een online enquête bij 8- tot 17-jarigen waarin men peilt naar de ervaringen en behoeften van kinderen en jongeren in coronatijden. De vragen gaan over thuis, schoolwerk, contact met vrienden, hoe ze zich voelen, waar ze zich zorgen over maken en wat helpt in coronatijden. Het maatschappelijk geëngageerde onderzoeksbureau Indiville zet mee zijn schouders onder het initiatief.

Als netwerkorganisatie staan we ten volle achter die enquête. Daarom doen we een warme oproep aan al onze scholen om de online enquête zo ruim mogelijk onder de aandacht te brengen. Schrijf jullie leerlingen van 8 tot 17 jaar aan via onder andere jullie digitale leerplatform, facebookpagina … Ook tijdens de opvang op school kan hier aandacht aan besteed worden. Uiteraard is het een goed idee om de enquête in een digitaal lesmoment te verwerken. De enquête is gemaakt op maat van kinderen en jongeren en ze kunnen die dus in principe zeker alleen invullen. Voor kwetsbare doelgroepen zoals onze OKAN-leerlingen kun je de enquête als interview telefonisch afnemen en de antwoorden zelf aanvinken of aanvullen. Dat kan in één keer of op verschillende momenten.

Het invullen van de enquête duurt 5 tot 15 minuten en alle antwoorden zijn anoniem. Ze loopt van maandag 11 tot en met zondag 17 mei.

De initiatiefnemers zullen de resultaten van de enquête bezorgen aan het beleid en verspreiden via sociale media en via hun eigen websites: het kinderrechtencommissariaat, de kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten. Ook vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen zullen we aandacht schenken aan de resultaten, onder meer in onze communicatie.