vzw DOKO raamovereenkomsten

31 januari 2018

Veertien dagen geleden las je in deze nieuwsbrief dat de vzw’s IRO, ServiKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen hun krachten bundelen in vzw DOKO om je  bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten nog beter te ondersteunen.

In dit nieuwsbericht laten we je kort kennis maken met een aantal van de lopende raamovereenkomsten van vzw IRO waarop je kunt inschrijven:

  • Aankoop en onderhoud brandbestrijdingsmiddelen

De raamovereenkomst aankoop en onderhoud brandblusbestrijdingsmiddelen werd aan de firma SICLI N.V. gegund. De raamovereenkomst werd afgesloten voor een periode van 1 jaar en kan 4 keer verlengd worden. Meer informatie en inschrijven kan via www.ro-bisdommen.be.

  • Technische energiediensten en levering van PV-installaties

De opdracht werd toegewezen aan een samenwerking van zes burgercoöperaties en vier studiebureaus en wordt aangeboden onder de naam Klimaatscholen2050.

Wat betreft het aanbod zonnepanelen staan de burgercoöperaties niet alleen in voor de investering in de zonnepanelen, maar ook voor de exploitatie, het onderhoud en de technische opvolging van de installatie. Aangezien er geen investeringen zijn voor de school, kan de school vanaf dag 1 zonder zorgen genieten van zonnestroom tegen een zeer voordelig tarief met een lagere energiefactuur tot gevolg.

Daarnaast kunnen ouders en sympathisanten (indien gewenst) ook mee investeren in de zonne-installaties op school. Dergelijke investeringen zijn broodnodig als we onze ambitieuze klimaatdoelstellingen willen realiseren. Na twintig jaar is de installatie kosteloos voor de school zelf, die dan nog jaren kan genieten van gratis zonnestroom.

Betreffende het aanbod energie-efficiëntie: katholieke scholen in Vlaanderen betalen momenteel zo’n 45 miljoen euro per jaar om hun energieverbruik te dekken. Elke kWh die de scholen minder verbruiken, komt de leerlingen ten goede. Met elk procent minder verbruik kan er jaarlijks bijna een half miljoen euro budget vrijkomen voor de scholen. Daarom zetten we er sterk op in.

De energiezorg wordt uitgevoerd door vier studiebureaus die een gezamenlijke aanpak hebben ontwikkeld om het energiegebruik van scholen efficiënt te verduurzamen. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het goed meten van het verbruik, het efficiënter gebruiken van de bestaande installaties, het aanpakken van de quick wins en het in samenspraak opstellen van een actieplan energiebesparing. Daarbij houden we uiteraard rekening met het masterplan van de school.

Alle informatie is terug te vinden op: www.klimaatscholen2050.be.

Daarnaast werd vanuit vzw DOKO met steun van de collega’s van IRO een eerste raamovereenkomst opgestart:

  • Huisbrandolie

​De gunningsprocedure voor deze raamovereenkomst werd opgestart. We verwachten dat ze in werking zal treden vanaf 1 mei 2018. Meer informatie volgt in de loop van maart of april 2018.

Meer informatie over de raamovereenkomsten kun je verkrijgen bij Olivier De Ryckere: olivier.deryckere [at] ro-bisdommen.be of 09 269 58 85.

IRO_logo1.png