Vroegst mogelijke pensioendatum

27 januari 2016

Sinds kort kunnen de personeelsleden zelf berekenen wanneer ze ten vroegste met pensioen kunnen gaan (zgn. P-datum). Daarvoor kunnen ze terecht op de website www.mypension.be, waar ze dan moeten inloggen met hun elektronische identiteitskaart of token. Wie uiterlijk in 1956 geboren is kan de terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen ten vroegste 2 jaar voor de P-datum laten ingaan; wie in 1957 geboren is ten vroegste 1 jaar voordien. Vanaf 2017 zal ook het bedrag van de pensioenuitkeringen kunnen worden berekend via die website.