Vragen betreffende stages in HBO5 Verpleegkunde

24 maart 2020

Wanneer er – zoals de VLHORA in de berichtgeving heeft gemeld – verdere afspraken worden gemaakt over de stages in de zorg en de mogelijke gevolgen voor het afstuderen, dan worden wij als Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij de besluitvorming betrokken. Van zodra daarover meer duidelijkheid is, informeren we alle betrokken scholen.