Vormingsdagen COV

29 september 2015

Elk LOC-lid heeft het recht om maximaal drie dagen per jaar deel te nemen aan vormingsdagen die worden georganiseerd door de vakorganisaties; deze moeten de data minstens een maand vooraf meedelen aan het schoolbestuur. Daarnaast hebben de vakbondsafgevaardigden het recht om drie vormingsdagen per jaar te volgen (of twee volledige en twee halve dagen); deze data moeten bij het begin van elk trimester worden meegedeeld. Voor syndicale afgevaardigden die tevens in het LOC zetelen, kan het dus in totaal om zes dagen per jaar gaan. Als bijlage bezorgen wij u de vormingskalender van de COV voor het eerste trimester van 2015-2016.