Vormingsdagen COC

10 november 2015

Elk LOC-lid heeft het recht om maximaal drie dagen per jaar deel te nemen aan vormingsdagen die door de vakorganisaties georganiseerd worden. Vakorganisaties dienen de data minstens een maand vooraf aan het schoolbestuur mee te delen. Daarnaast hebben de vakbondsafgevaardigden het recht om drie vormingsdagen per jaar te volgen (of twee volledige en twee halve dagen). Die data moeten bij het begin van elk trimester meegedeeld worden. Voor syndicale afgevaardigden die tevens in het LOC zetelen, kan het dus in totaal om zes dagen per jaar gaan.

Als bijlage bezorgen wij je de vormingskalender van de COC voor het schooljaar 2015-2016.