Vormingsaanbod bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting

02 december 2015

In januari 2016 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen vormingen rond specifieke aspecten van Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting. De vorming richt zich tot bestuurders, eventueel vergezeld van hun coördinerend of algemeen directeur. Het thema bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting komt in elke regio in twee parallelle sessies aan bod. Elke sessie heeft een andere invalshoek.

Niet alle sessies worden aangeboden in elke regio, maar elke sessie staat open voor geïnteresseerden uit alle regio's.

Bestuurders maken een keuze uit deze sessies (in de eigen regio of in een andere regio):

Hulp nodig bij het inschrijven? Neem contact op met de helpdesk (02 507 07 80 - nascholing [at] katholiekonderwijs.vlaanderen).