Vorming organisatiemodellen bij Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting

04 januari 2016

Schaalvergroting leidt niet automatisch tot optimalisering van de werking van een bestuur. Opdat de BOS-operatie echt zou leiden tot een verbetering van het beleidsvoerend vermogen van onze besturen is het kwaliteitsvol organiseren van inspraak hiertoe  een belangrijke sleutel. We nodigen u uit op de vormingssesies te Gent (woensdag 13 januari), Brugge (maandag 25 januari) of Hasselt (maandag 18 januari). We verkennen tijdens deze sessie hoe doeltreffende inspraak bij organisatieveranderingen  een voorwaarde én doel is, en hoe binnen een geoptimaliseerd bestuur de verschillende inspraakorganen kunnen georganiseerd worden.

Het thema bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting komt in elke regio in twee parallelle sessies aan bod. Niet alle sessies worden aangeboden in elke regio, maar elke sessie staat open voor geïnteresseerden uit alle regio's.
 

Hulp nodig bij het inschrijven? Neem contact op met de helpdesk (02 507 07 80 - nascholing [at] katholiekonderwijs.vlaanderen).