Voorzichtig omgaan met de tool niet-ingevulde vervangingen

15 mei 2019

Zoals vermeld in een eerder nieuwsbericht stelt AgODi een ondersteuningstool ter beschikking om het aantal vervangingseenheden door niet-ingevulde vervangingen op te volgen. De tool laat toe om in detail na te gaan welke vervangingen in de berekening zijn meegenomen. AgODi laat daarbij weten dat deze berekeningen niet kunnen beschouwd worden als een officiële dienstbrief met melding van beschikbare middelen.

Wanneer je als school vaststelt dat er ten onrechte afwezigheden meegenomen zijn, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om die eruit te halen. We raden daarom aan om bij gebruik van de nog resterende vervangingseenheden de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen om alsnog voor het einde van het schooljaar (voor een korte tijdsduur) vacante betrekkingen op te richten in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel.

Via een evaluatie zal AgODi de tool met het oog op volgend schooljaar nog beter op punt stellen.