Voorscholing nieuw leerplan aardrijkskunde kso/tso derde graad

12 september 2016

Vanaf 1 september 2017 worden, met het oog op de nieuwe eindtermen aardrijkskunde en natuurwetenschappen in de derde graad kso/tso, twee typeleerplannen aardrijkskunde van kracht. Je kunt dan in de derde graad voor een aantal studierichtingen kso/tso kiezen om de nieuwe eindtermen via een geïntegreerd leerplan aardrijkskunde-natuurwetenschappen, te realiseren. 

Om de vernieuwing grondig voor te bereiden, wordt dit schooljaar een voorscholing georganiseerd in twee modules: een module vanuit een geïntegreerd leerplan en een module vanuit een nieuw leerplan aardrijkskunde. 

Met je vragen in verband met de invoering van de nieuwe eindtermen en leerplannen kun je terecht bij An Callemeyn.