Voordeel alle aard: daling forfaits

08 januari 2018

De forfaits die op de fiches 281.10 of 281.20 vermeld moeten worden voor het kosteloos ter beschikking stellen van laptops, internetverbindingen, mobiele telefoon en telefoonabonnement, dalen vanaf 1 januari 2018.

Alle voordelen die de werkgever toekent aan personeelsleden of bestuurders, moeten worden aangegeven als belastbare bezoldigingen. Sommige van die bezoldigingen kunnen de vorm aannemen van voordelen alle aard. De fiches 281.10 en 281.20, ook wel genoemd 'fiscale fiches' of 'individuele fiches', zijn de fiches waarop werkgevers de bezoldigingen vermelden die ze aan hun personeelsleden of bestuurders toekennen. Aan de hand van de fiscale fiches kunnen de ontvangers de bezoldigingen aangeven in de personenbelasting.

Op de fiche 281.10 moeten de voordelen van alle aard die zijn toegekend aan werknemers worden vermeld in vak 9.b).

Voordelen van alle aard die worden toegekend aan bestuurders, moeten worden opgenomen in vak 9.c) van de fiche 281.20.

Voor de meeste voordelen van alle aard heeft de overheid een forfaitair bedrag bepaald voor de belasting van het voordeel. De werkelijke waarde van het voordeel is dan niet van belang. Het Koninklijk Besluit van 2 november 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde pc, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement (BS 13 november 2017) heeft de forfaitaire bedragen van sommige voordelen van alle aard herzien. Met ingang van 1 januari 2018 zijn deze forfaitaire bedragen van toepassing (bedragen per jaar):

Pc of laptop

72 euro per toestel

Tablet, gsm of smartphone

36 euro per toestel

Vaste en/of mobiele internetaansluiting

60 euro per persoon

Telefoonabonnement

48 euro per toestel

De hierboven vermelde bedragen moeten soms worden samengeteld. Voor een pc met internetaansluiting moet 132 euro worden vermeld op de individuele fiche (72 euro+ 60 euro). Voor een smartphone met internetaansluiting en telefoonabonnement is dat 144 euro (36 euro + 60 euro + 48 euro).

Een internetaansluiting die door meerdere toestellen wordt gebruikt, moet maar één keer in rekening worden gebracht.

Wanneer de werkgever alleen professioneel gebruik toelaat, dan bestaat er geen voordeel van alle aard en moet er niets worden vermeld op de fiscale fiches. Niet aangeven kan alleen wanneer de werkgever het privégebruik strikt verboden heeft in de overeenkomst die hij heeft afgesloten met het personeelslid, of de bestuurder en de nodige voorzieningen treft om het gebruik te kunnen opvolgen.
Er moet ook niets worden aangegeven indien de werknemer of bestuurder zijn privégebruik betaalt aan de werkgever (splitbilling).

Opgepast: naast de 'voordelen van alle aard', bestaan er ook:
  • sociale voordelen
  • kosten eigen aan de werkgever

Sociale voordelen en kosten eigen aan de werkgever worden ook door de werkgever aan het personeel en/of bestuurders betaald of toegekend, maar ze worden fiscaal anders behandeld.

Sociale voordelen zijn kleine voordelen zoals gratis koffie, een nieuwjaarsdrink of een geschenk naar aanleiding van een speciale gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een pensionering. Ze worden niet op de fiscale fiches vermeld.

Kosten eigen aan de werkgever leveren geen privé-voordeel op voor de ontvanger. Het gaat bijvoorbeeld om verplaatsingskosten voor dienstopdrachten. De kosten eigen aan de werkgever die betaald zijn aan personeelsleden, worden vermeld in vak 26.b) van de fiche 281.10. Wanneer ze worden betaald aan bestuurders, dan worden ze op de fiche 281.20 vermeld in vak 20. Kosten eigen aan de werkgever zijn niet belastbaar.