Vind kandidaat-leraren voor knelpuntvakken via Teach for Belgium

31 augustus 2016

Teach for Belgium is een vzw die ernaar streeft de sociale ongelijkheid in het onderwijs te verminderen. Ze zetten in op de werving, selectie en opleiding van gemotiveerde kandidaat-leraren en organiseerden in dit kader hun eerste Summer Academy in het Koninklijk Atheneum in Antwerpen. Er vulden maar liefst 150 leerlingen van het eerste tot zesde middelbaar de schoolbanken. In de voormiddag volgden de leerlingen bijlessen Frans, wetenschappen en wiskunde bij de leraren van Teach for Belgium. De namiddagen waren gevuld met sportieve en culturele activiteiten zoals breakdance, poetry slam, atletiek, illustratie of een museumworkshop. Op deze manier wil de organisatie zowel praktijkervaring bieden aan de leraren, als de leerlingen een extra duwtje in de rug geven voor het nieuwe schooljaar.

Teach for Belgium begeleidt beloftevolle kandidaat-leraren om knelpuntvakken zoals Frans, wetenschappen en wiskunde te geven in secundaire scholen in een grootstedelijke context. Indien u vragen heeft over het programma of indien uw school openstaande vacatures heeft voor deze vakken, kan u steeds contact opnemen met Sophie Buysse, sophie.buysse [at] teachforbelgium.be (0486 225 774).