Vervolgonderwijs essentieel voor goede integratie OKAN-leerlingen

09 november 2016

Het Onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) zet niet alleen in op het aanleren van het Nederlands, maar zorgt ook voor rust, regelmaat en de nodige menselijkheid. Maar ook na de onthaalschool blijft het belangrijk dat de anderstalige jongeren verder opgevolgd worden en een passend leertraject kunnen volgen. Daarin speelt een vervolgcoach een belangrijke rol.

De regering besliste in juni om er een aanzienlijk bedrag voor vrij te maken. Dat maakt het mogelijk om verder werk te maken van een verbindende samenleving waartoe bijvoorbeeld de recent gelanceerdeĀ Verklaring van LangemarkĀ oproept.

Lees meer in het persbericht en in dit artikel uit het novembernummer van ons tijdschrift 'In dialoog'.