Vervangingen in juni

27 mei 2020

Het nooddecreet II voor onderwijs naar aanleiding van COVID-19 maakt het mogelijk voor het secundair onderwijs om in het lopende schooljaar 2019-2020 een gesubsidieerde vervanger aan te stellen. Dat kan als de afwezigheid van het te vervangen personeelslid aanvangt op of na 1 juni en dat voor een afwezigheid van tien of meer werkdagen. Deze bepaling geldt niet voor het ambt van administratief medewerker, maar wel voor alle andere wervingsambten in het (buitengewoon) secundair onderwijs en de internaten.