Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs

24 januari 2018

We herinneren aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs. Als de afwezigheid van een gesubsidieerd personeelslid start binnen de periode van 14 kalenderdagen voor (of tijdens) de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie, dan kan een tijdelijke vervanger pas aangesteld en gesubsidieerd worden vanaf de eerste dag na die korte vakantie.

Concreet: de krokusvakantie 2018 begint officieel op maandag 12 februari. Als een afwezigheid start op of na maandag 29 januari, dan kan een vervanger pas vanaf maandag 19 februari aangesteld worden.

Voor meer informatie over vervangingen in het secundair onderwijs kun je de mededeling Tijdelijke vervanging van gesubsidieerde personeelsleden in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs raadplegen. Daarnaast is de schematische voorstelling voor het so een handig instrument om na te gaan of een gesubsidieerd personeelslid al dan niet kan vervangen worden. Voor het volwassenenonderwijs raadpleeg je de mededeling Tijdelijke vervanging van gesubsidieerde personeelsleden in het volwassenenonderwijs en het schema voor het vwo. Je kunt ook altijd terecht bij de dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen, tel. 02 507 07 01.

De vermelde beperking geldt niet voor het ambt van directeur en voor geen enkel ambt in het basisonderwijs of in de internaten.