Vertraging van bouwwerken wegens coronavirus

20 maart 2020

Verschillende schoolbesturen die momenteel bouwwerken laten uitvoeren, ontvangen per aangetekend schrijven de melding van hun aannemer dat de werf vertraging oploopt of de werken stilgelegd worden wegens het coronavirus. Vaak meldt de aannemer dat hij zich genoodzaakt ziet om artikel 38/9 van het KB Uitvoering in te roepen.

Dat wetsartikel voorziet sowieso in een verlenging van de opdracht voor onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de aannemer en dat door omstandigheden die:

  • redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij de indiening van zijn offerte,
  • die niet konden worden ontweken,
  • waarvan de gevolgen niet konden worden verholpen niettegenstaande hij al het nodige daartoe heeft gedaan.

Wij raden je aan om wel altijd beleefd goede ontvangst te melden als reactie op zulke berichten van de aannemer, maar om niet meteen akkoord te gaan met zijn argumentatie. In je antwoord kun je begrip tonen voor de vertraging, maar geef je ook duidelijk aan dat je daarover best samen in overleg gaat als de werken opnieuw kunnen opstarten. Pas dan krijgen partijen immers zicht op de reële schade ten gevolge van de vertraging of stopzetting van de werf. 

In het verleden konden we terugvallen op omzendbrieven van de overheid in dergelijke gevallen. Hoewel die omzendbrieven voor ons niet van toepassing zijn, kunnen ze wel houvast bieden om het gesprek met de aannemer aan te gaan. In eerste instantie controleer je dan of de voorwaarden voor de toepassing van artikel 38/9 formeel voldaan zijn en of de aannemer daardoor een belangrijk nadeel heeft geleden. Ook dat belangrijk nadeel omschrijft de wetgever. 

In bijlage vind je een voorbeeldbrief om je op weg te helpen!

Voor advies en ondersteuning kun je altijd contact opnemen met je regioverantwoordelijke.