Verplichte deelname aan contactonderwijs in de heropgestarte leerjaren

13 mei 2020

Vele scholen stellen zich de vraag hoe ze moeten omgaan met leerlingen die bij de heropstart op school worden verwacht, maar niet aanwezig zijn.

In principe gelden de gewone regels rond schoolafwezigheid in de leerjaren die heropstarten. De betrokken leerlingen moeten dus naar school komen behoudens in geval van gewettigde afwezigheid. Maar we verwachten inderdaad dat sommige leerlingen afwezig zullen zijn omdat

  • zij of hun ouders angstig zijn, of problemen hebben met hun mentaal welzijn;
  • zij of iemand uit hun gezin behoren tot een risicogroep;
  • er een vermoeden is van coronabesmetting in het gezin;

Om dergelijke persoonlijke redenen kunnen scholen leerlingen als gewettigd afwezig beschouwen.

Om dat te achterhalen, kunnen scholen het CLB inschakelen om samen in overleg te gaan met de ouders en leerlingen. Zo kan de school de onderliggende redenen onderkennen, erop inspelen en de afwezigheid eventueel zelf wettigen (code ‘P’). Alleen bij flagrant spijbelen, zal de code ‘B’ behouden blijven. Wij vragen echter omzichtig om te springen met de code ‘B’, zeker als het risico bestaat dat kwetsbare leerlingen extra getroffen worden door de mogelijke gevolgen voor de schooltoeslag. Dit sluit aan bij het advies zoals verwoord in punt 3.1 van de ministeriële omzendbrief NO/2020/01 van 11 mei 2020.

We denken wel dat de schoolorganisatie moet uitgaan van de aanwezigheid van alle leerlingen van de heropgestarte leerjaren. Het ligt moeilijk rekening te houden met eventuele afwezigheden, omdat de schoolorganisatie niet mag verhinderen dat leerlingen die naar school willen komen, dat niet kunnen. Men moet dus wel rekening houden met eventuele terugkeerders.