Verplaatsing van en naar de school als essentiële verplaatsing (bij politiecontrole)

23 maart 2020

Woon-werkverkeer wordt gezien als een essentiële verplaatsing in het kader van de coronamaatregelen. De lerarenkaart volstaat als bewijs van tewerkstelling in het onderwijs. Als het personeelslid niet over een lerarenkaart beschikt, dan kan de directeur of zijn gemachtigde een attest opstellen.