Verenigingswerk

16 september 2020

Het Grondwettelijk Hof heeft op 23 april 2020 de wetgeving over het bijklussen (beter bekend als verenigingswerk) vernietigd. Vanaf 1 januari 2021 kunnen besturen niet langer gebruik maken van dit systeem.  

Momenteel ligt wel een nieuw wetsvoorstel klaar in de Kamer van volksvertegenwoordigers om een doorstart te kunnen maken op 1 januari 2021.

Het nieuwe voorstel voorziet bijkomende regels om te voldoen aan het arrest van het Grondwettelijke Hof: 

  • beperking van het aantal uren per maand tot gemiddeld 50; 
  • recht op pauze bij zes opeenvolgende uren prestaties; 
  • maximaal drie overeenkomsten per jaar met dezelfde verenigingswerker; 
  • opzegtermijn, opzeggingsvergoeding en uurrooster moeten in de schriftelijke overeenkomst; 
  • beëindiging om dringende reden wordt mogelijk; 
  • combinatie verenigingswerk en vrijwilligerswerk wordt verstrengd; 
  • de werkgever moet een solidariteitsbijdrage van 10% betalen aan de sociale zekerheid. 

Op onze themapagina vind je voorlopig nog de huidige wetgeving die loopt tot 31 december 2020. Van zodra we meer duidelijkheid hebben, wordt deze pagina aangepast.