Veelgestelde vragen over het ondersteuningsnetwerk

12 juni 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontving de voorbije weken heel wat vragen via directies, leraren, GON-coördinatoren, pedagogisch begeleiders over de concrete werking van het ondersteuningsnetwerk en de inzet van personeelsleden. We hebben de meest urgente vragen opgenomen in het document 'FAQ over de ondersteuningsnetwerken'. Het is een groeidocument dat in de komende weken en maanden wordt aangevuld met nieuwe vragen en antwoorden.