VDAB voortaan verantwoordelijk voor vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

18 januari 2017

De bevoegdheid om vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt te verlenen voor een studie, opleiding of stage werd op 1 januari 2017 overgedragen van RVA naar VDAB. Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die de vrijstelling wensen, moeten een aanvraag indienen bij VDAB. Daarbij moet een document worden gevoegd dat ingevuld wordt door de onderwijsinstelling waar de werkzoekende overweegt opleiding te volgen. VDAB beveelt aan dat de onderwijsinstelling de werkzoekende aanraadt om zich, vooraleer hij zich inschrijft, grondig te informeren over de mogelijkheden om een studie, stage of opleiding te volgen als werkzoekende, via www.vdab.be/vrijstellingen. Voor onderwijsinstellingen is ook de volgende informatie nuttig.