Vaste benoeming in wervingsambten

21 oktober 2019

1 januari is de ingangsdatum voor de vaste benoeming in betrekkingen in wervingsambten die vacant zijn verklaard volgens de toestand van 15 oktober.

De anciënniteitsvoorwaarde voor het bekomen van een vaste benoeming is gewijzigd. Een personeelslid kan vastbenoemd worden als het op 31 augustus van het voorgaande schooljaar (in plaats van 30 juni) ten minste 690 dagen dienstanciënniteit (in plaats van 720 dagen) heeft verworven waarvan 360 in het bedoelde ambt.

We hebben onze mededelingen aangepast aan de gewijzigde voorwaarden, en dat zowel voor het volwassenenonderwijs, voor het secundair onderwijs als voor het basisonderwijs. Voor benoeming in selectie- en bevorderingsambten bestaat een afzonderlijke mededeling.