Vacature voltijds stafmedewerker basisonderwijs - Dienst Lerenden

09 november 2020

Heb je voeling met alle leerlinggebonden aspecten in het beleid van een basisschool? Ben je sterk geïnteresseerd in hoe basisscholen werken aan hun GOK- en zorgbeleid? Sta je positief ten aanzien van de uitdagingen waarvoor scholen in onze diverse samenleving staan? Vind je inspiratie in het Vademecum Zorgbreed en kansenrijk onderwijs? Boeit het jou om de toepasselijke reglementering op een bevattelijke manier te ‘vertalen’? Zou je basisscholen die ons in dit verband vragen stellen, graag verder helpen? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou.

We zoeken een gedreven collega om in de Dienst Lerenden aan de slag te gaan als:

voltijds stafmedewerker basisonderwijs

Je opdracht

De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs. In samenspraak met zijn leden doet de Dienst ook aan visieontwikkeling over leerlinggebonden materies en verdedigt hij die visie waar die materies aan bod komen. Enkele concrete thema’s waarvoor de Dienst Lerenden verantwoordelijk is: GOK- en zorgbeleid, schoolorganisatie, buitenschoolse kinderopvang, inschrijvingen, schoolloopbaanbegeleiding, evaluatie en studiebekrachtiging, het schoolreglement, participatie…

Concreet bestaat je takenpakket hoofdzakelijk uit:

 • het bieden van ondersteuning aan de directies en besturen van onze scholen en instellingen op het vlak van regelgeving met betrekking tot hun leerlingen (in de context van zorgbreed en kansenrijk onderwijs)
 • het (via mail of telefonisch) beantwoorden van vragen van scholen
 • het mee helpen analyseren van nieuwe regelgeving en het uitschrijven van voorstellen
 • het vanuit concrete vragen en noden formuleren van beleidsmatige aanbevelingen
 • het ‘hertalen’ van wetgevende teksten in concreet bruikbare documenten voor onze scholen en instellingen
 • het deelnemen aan overleg met diverse actoren (o.a. AgODi)
 • eventueel het verzorgen van opleidingen

Je profiel

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee ondersteunen en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je:

 • ervaring kunt voorleggen in het basisonderwijs, bij voorkeur in een leidinggevende of coördinerende functie
 • je blijvend wil professionaliseren en de professionalisering van het team helpt versterken
 • geboeid bent door de ontwikkelingen in het onderwijsbeleid
 • bereid bent je in te werken en te verdiepen in de leerlingenreglementering die betrekking heeft op het basisonderwijs, met inbegrip van buitenschoolse kinderopvang
 • beschikt over een sterk analytisch-synthetisch en probleemoplossend vermogen
 • planmatig werkt, prioriteiten legt en continuïteit verzekert
 • discreet kan omgaan met informatie
 • constructief, coöperatief en kritisch bent
 • getuigt van respect, vertrouwen, zorg en waardering voor ieders werk in een geest van solidariteit en verbondenheid
 • respect hebt voor het eigenaarschap van scholen
 • netwerkingsvaardigheden bewezen hebt
 • beschikt over een grote relatiebekwaamheid in functie van teamwork en vergaderingen
 • beschikt over een zeer goede communicatievaardigheid, zowel schriftelijk als mondeling
 • vertrouwd bent met de gangbare informaticatoepassingen
 • de missie en visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft
 • getuigt van engagement voor de katholieke dialoogschool in je omgang met collega’s

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie in een professioneel team en in een open sfeer. Je mag rekenen op ondersteuning en professionaliseringskansen. Je zal werken vanuit onze kantoren in Brussel, Guimardstraat 1.

 • Voor wie het mogelijk is, gebeurt de  aanstelling op basis van een voltijdse detachering met behoud van het onderwijsstatuut d.w.z. vaste benoeming en salaris.
 • We voorzien een indiensttreding zo snel als mogelijk.

 

Onze organisatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie en ledenvereniging van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en ondersteunen hen bij pedagogische, juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 400 onderwijsinstellingen bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kun je contact opnemen met Jan Schokkaert, directeur Dienst Lerenden via 02 507 06 48 of jan.schokkaert [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

Solliciteren

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw opleiding en/of ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan uiterlijk tot en met 2 december 2020.

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek (mogelijks online) en een schriftelijke opdracht.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Marjolein Vermijl, HR-medewerker Dienst Ondersteuning, via marjolein.vermijl [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 07 91.