Vacature teamverantwoordelijke buitengewoon onderwijs Dienst Curriculum & vorming

08 oktober 2019

Heb je ervaring in leidinggeven en ben je gemotiveerd om een team van begeleiders in het buitengewoon onderwijs aan te sturen? Dan ben je waarschijnlijk geïnteresseerd in onderstaande functie! We zoeken een gedreven leidinggevende om het team buitengewoon onderwijs binnen de Dienst Curriculum & vorming aan te sturen.

Je opdracht

Je geeft leiding aan het team buitengewoon onderwijs binnen de Dienst Curriculum & vorming en participeert actief aan het beleid binnen het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarnaast vertegenwoordig je Katholiek Onderwijs Vlaanderen in externe fora.

De teamverantwoordelijke:

 • geeft leiding aan een team van begeleiders en (staf)medewerkers;
 • zorgt voor de operationele functioneringsbegeleiding van het team door coaching en begeleiding van de pedagogisch begeleiders en medewerkers van de dienst;
 • faciliteert de professionele werking van het team;
 • coördineert het overleg met regionale begeleiders;
 • brengt expertise over buitengewoon onderwijs in bij beleidsvoorbereiding, visieontwikkeling, ontwikkeling van ondersteuningsaanbod en in andere pedagogische en beleidsdossiers in afstemming met de andere onderwijsniveaus;
 • geeft toelichting bij dossiers voor leidinggevenden van onze scholen en bestuursorganen;
 • verdedigt dossiers op externe fora;
 • ondersteunt scholen(gemeenschappen) en beantwoordt individuele vragen over pedagogisch-didactische aspecten;
 • participeert aan interne en externe beleidsorganen;
 • representeert Katholiek Onderwijs Vlaanderen over diverse pedagogische thema’s op diverse fora.

Je profiel

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee ondersteunen en deel uitmaken van ons team? Dan verwachten wij dat je:

 • getuigt van een overtuigd engagement binnen de katholieke dialoogschool;
 • de missie en visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft;
 • ruime kennis hebt van het buitengewoon onderwijs;
 • pedagogische en didactische kaders kent zoals het werken met handelingsplannen en het proces van handelingsplanning, werken met ontwikkelingsdoelen, het werken met opleidingsprofielen in opleidingsvorm drie;
 • orthopedagogische en orthodidactische inzichten hebt;
 • de onderscheiden doelgroepen in het buitengewoon onderwijs (types) kent;
 • de verschillende opleidingsvormen in het buitengewoon secundair onderwijs kent met hun eigen doelstellingen;
 • zicht hebt op de methodiek van duaal leren binnen het buitengewoon secundair onderwijs;
 • zicht hebt op de inhoudelijke werking van stages en sociaal maatschappelijke training;
 • zicht hebt op de mogelijkheden binnen een beschermende woon- en leefomgeving;
 • zicht hebt op toekomstmogelijkheden van afgestudeerden in de sectoren van arbeid en tewerkstelling;
 • kennis hebt van de beleidsdomeinen Welzijn en Sociale economie;
 • de koppeling maakt naar de werking binnen het buitengewoon onderwijs:
 • beschikt over zeer goede communicatievaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk;
 • beschikt over een coachende houding die de medewerkers kan enthousiasmeren, doen samenwerken en aanzetten tot reflectie vanuit een waarderende benadering;
 • beschikt over ervaring in leidinggeven, coördineren en aansturen van medewerkers in een onderwijscontext;
 • beschikt over richtinggevend en beslissingsvaardig leiderschap vanuit een participatieve instelling,  in samenwerking met de andere teamverantwoordelijken en de andere diensten en regio’s van Katholiek Onderwijs Vlaanderen;
 • getuigt van een kritische en geëngageerde ingesteldheid met een brede en gefundeerde visie op onderwijs en een realistisch inzicht in de schoolwerking;
 • achtergrondkennis hebt om onderwijs op systeemniveau te benaderen;
 • onderwijservaring in een coördinerende functie bezit.

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer. Je zal werken vanuit onze kantoren in Brussel, Guimardstraat 1, 1040 Brussel; daarnaast ben je geregeld op verplaatsing voor vergaderingen, overleg, vorming … naar de regio’s van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 • Je wordt aangesteld in het statuut van pedagogisch adviseur. 
 • We voorzien een startdatum vanaf 1 maart 2020.

Onze organisatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie en ledenvereniging van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en  ondersteunen hen bij pedagogische, juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 400 onderwijsinstellingen bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je contact opnemen met Willy Claes, teamverantwoordelijke buitengewoon onderwijs, Guimardstraat 1, 1040 Brussel (02 507 06 57) (willy.claes [at] katholiekonderwijs.vlaanderen).

Solliciteren

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan uiterlijk tot en met 21 november 2019.

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek en een schriftelijke opdracht.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Marjolein Vermijl, HR-medewerker Dienst Ondersteuning via marjolein.vermijl [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of op telefoonnummer 02 507 07 91.