Vacantverklaring op 1 maart 2018

07 februari 2018

Op 1 maart moet je als schoolbestuur vaststellen welke betrekkingen in wervingsambten vacant zijn. Vóór 1 april deel je die vacante betrekkingen mee aan alle personeelsleden van de scholengemeenschap (voor instellingen die niet tot een scholengemeenschap behoren: aan alle personeelsleden van het eigen bestuur).

Die vacantverklaring vormt het vertrekpunt voor de benoemingen op 1 juli en 1 oktober. Onze mededelingen over vacantverklaring werden onlangs geactualiseerd. Ze bevatten ook een model voor het bericht dat moet worden verspreid onder het personeel. Je vindt de documenten op onze website onder het thema Vaste benoeming