Vacantverklaring 2019-2020

08 oktober 2019

De vacante betrekkingen in wervingsambten worden vastgesteld op 15 oktober 2019 en meegedeeld tegen 15 november 2019. De benoeming gaat dan in op 1 januari 2020.

Onder het thema Vaste benoeming vind je onze aangepaste mededeling over de vacantverklaring van wervingsambten: afzonderlijk voor het volwassenenonderwijs en voor de andere niveaus. Ook de modellen daarbij zijn aangepast.