Update mededeling tijdelijke vervanging van gesubsidieerde personeelsleden in het volwassenenonderwijs

11 december 2019

We actualiseerden de mededeling over Tijdelijke vervangingen van gesubsidieerde personeelsleden in het volwassenenonderwijs. We wijzigden het punt 4 grondig. Dat geeft meer uitleg over het aanstellen van een interimaris binnen de puntenenveloppe in een ander ambt dan het ambt waarin de titularis is aangesteld.