Update mededeling rond wijzigingen in de personeelsreglementering

04 september 2019

We plaatsten een update van de mededeling Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2019 online. De belangrijkste wijzigingen zijn een procedurewijziging voor mandaataanvragen en de registratie van godsdienstleraren, het omstandigheidsverlof, een stand van zaken rond het ouderschapsverlof voor 10 procent en het Vlaams opleidingsverlof (enkel voor contractuelen, niet voor gesubsidieerden).